DELS sista möte på Lilla Hornsberg

Den 26 oktober hölls vårt sista styrelsemöte på Lilla Hornsberg som nu övergår till att enbart vara privatbostad. Efter att vi kontaktat samtliga medlemssällskap har några hört av sig för att gå igenom vilka böcker etc. som man eventuellt velat ta hand om. Gunnel Stenqvist har vid upprepade tillfällen låst upp huset för att släppa in DELS medlemmar.

Under onsdagen gjordes ytterligare en sortering innan DELS styrelse samlades för styrelsemöte. Protokollspärmarna tas om hand av sekreteraren och ekonomiska verifikationer sparas systematiskt för vart femte verksamhetsår i DELS.

Vissa inventarier som en gammal soffa, en taffel, överblivna böcker samt ett antal stolar och hopfällbara bord kommer att skänkas till Myrorna och fraktas bort på måndag 31 oktober, vilket är sista dagen vi har tillträde till huset.

Det är sorgligt att vi inte längre får disponera huset. Det har varit en trivsam samlingspunkt under mer än 20 år. Nu är styrelsen hemlös och måste hålla sina möten hemma hos varandra. Vad beträffar medlemsmöten såsom års- och höstmöten är vi hänvisade till att hyra in oss i olika konferenslokaler.
Under årens lopp har DELS och Lilla Hornsberg figurerat i pressen i olika sammanhang. I slutet av maj 1992 gjorde DN det här reportaget i På Stan:

Sällskapen i ”Fördärvet”

Av Per Luthander

”Det här skulle Bellman ha gillat. I 1600-talsgården vid Karlbergskanalen, länge ett av stadens mera kända utvärdshus, var Bellman ofta på besök. Nu satsar man på att förvandla den renoverade gården till ett öppet kulturcentrum. Skådespelare, trubadurer, uppläsare och berättare börjar nu på söndag med att puffa för ”sina” kända svenska författare.

Det finns redan ett 70-tal litterära sällskap i Sverige och de blir ständigt fler och större, berättar Olof Holm, eldsjäl i Almqvistsällskapet. Det äldsta är Sällskapet Bellmans Minne som bildades redan 1899. Det största är Albert Engström Sällskapet med runt 3000 medlemmar. Gemensamt för sällskapen är att de vill bevara minnet av en intressant och beundrad person i den svenska litteraturhistorien. Mer än hälften av sällskapen har bildats under 80-talet och totalt är runt 30 000 människor medlemmar i de litterära sällskapen. De skriver uppsatser om ”sin” författare i tidningar och årsböcker, de svarar för vetenskapliga utgåvor av författarens texter och i vissa fall utges årsskrifter och medlemsblad. Flera sällskap har dessutom helt eller delvis ansvar för författarbostäder.

För snart två år sedan bildade sällskapen en samarbetsnämnd, DELS, som med ekonomiskt stöd från bland annat Svenska Akademien och Statens kulturråd fick möjlighet att hyra Lilla Hornsberg där Sveriges författarförbund tidigare haft sina lokaler.

Och nu är det dags för de litterära sällskapens första gemensamma stora evenemang i kulturhuset vid Karlbergskanalen. 15 sällskap har anmält intresse, fler kanske kommer med i sista stund. På programmet, som börjar klockan 11, står en presentation av författarna: Almqvist, Rydberg, Karlfeldt, Heidenstam, Strindberg, Söderberg, Martinson, Boye, Lidman och Ferlin. Presentationen varvas med sång, teater, berättande och högläsning. En rad kända skådespelare och kulturpersoner kommer att medverka. Blir det vackert väder håller man till i den lilla trädgården runt kulturhuset. Inomhus kommer de olika sällskapen att anordna utställningar och bokbord. Är vädergudarna på dåligt humör tvingas man hålla hela evenemanget inomhus med svår trängsel på köpet.

För gården Lilla Hornsberg gör verkligen skäl för namnet. Utrymmet är inte stort och ännu mindre var det i tidernas begynnelse. Från början bestod huset bara av den östligaste delen av det nuvarande, tre stockvarv lägre än i dag och utan vindsvåning. Huset som byggdes runt 1650 var ursprungligen vaktstuga vid en av två infarter till slottet Hornsberg, byggt av riksrådet Gustaf Horn och rivet på 1890-talet. Vaktstugan blev på 1700-talet ett välkänt förlustelseställe, i folkmun kallad ”Fördärvet”. Kadetterna på Karlberg på andra sidan kanalen var strängt förbjudna att besöka värdshuset som efter hand byggdes till på både höjden och längden.

På 30-talet dömde hälsovårdsnämnden ut det förfallna värdshuset och i början av 50-talet skulle det rivas. Men en energisk stadsantikvarie lyckades utverka pengar till renovering och 1959 kunde Sveriges författarförbund flytta in i det k-märkta huset. Räddningen av Lilla Hornsberg undan grävskoporna anses för övrigt vara vändpunkten i Stockholms kulturminnesvård. Nu blev det plötsligt ”inne” att rädda stadens kulturhistoriskt värdefulla hus som fått förfalla. /…/”

Annonser

0 Responses to “DELS sista möte på Lilla Hornsberg”  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
Klicka för att prenumerera på DELS bloggen och därmed få information om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 19 andra följare

Annonser

%d bloggare gillar detta: