Klassikerne og nutiden, lördag

Lördagen kom med underbart vackert väder till skillnad från gårdagen då skurarna avlöste varann. Liksom igår började vi dagens session med en sång ur den danska sångboken, ”I östen stiger solen op”.  Johan Rosdahl från Samlitt berättade att varje barn och ungdom i Danmark som genomgått undervisning i de nationella skolorna har stiftat bekantskap med denna sångbok.

Denna dag var det meningen att Vagn Lundbye skulle ha medverkat, men tyvärr hindrades han från att delta på grund av sjukdom. Istället läste Johan Rosdahl inledningen till hans bok ”Det Nordiske Testamente.” en diktsamling som bygger på de gamla texterna i Eddan.

Därefter talade Bödvar Gudmundsson om nordisk mytologi och om hur eddadikterna bevarats och kompletterats när man hittat nedskrivna dokument. Norrmännen har länge stridit med islänningarna om huruvida eddadikterna är isländska eller norska. Själva oenigheten på den punkten är djupt rotad i det nordiska och kommer säkert att fortsätta i hundra år till. Nutida nordisk mytologi innehåller ondsinta vitsar om  norrmän, svenskar och danskar. Man hävdar t.ex. att alla folkslag härstammar från aporna utom islänningarna som härstammar från norrmännen. Det är dock ett faktum att isländskan är en variant på gammal norska.

På grund av omkastningen i programmet ombads Lars Huldén att berätta om den nytolkning av Kalevala som han gjort tillsammans med sin son. Han konstaterade att Kalevala inte är någon lätt text och att det sägs att många finnar även läser den svenska översättningen som komplement. Han påpekade bland annat att det finns många kloka mammor i Kalevala.

Nästa rubrik var ”Klassisk litteratur i moderne medier” och författaren fil.dr. Monica Braw, Danskt-Svenskt Författarsällskap berättade om sina studier av japanska klassiker. Skriftspråket var från början kinesiska vilket senare anpassades till japanska. Det var dock olyckligt för de båda språken är i grunden olika. Kvinnorna skrev i första hand på japanska medan männen länge höll sig till kinesiskan. Berättelsen om Genij är mycket gammal och finns återgiven i ett stort antal bilder som är mycket gamla och som endast visas vid enstaka tillfällen. Bilderna är mycket vackra, men senare tiders forskning har kunnat konstatera att färgerna ursprungligen var betydligt klarare och mer bjärta än de milda dova färger man vant sig vid. En av de kvinnor som skrev för cirka 1000 år sedan hette Murasaki Shikibu, medan en mer sentida efterföljare, Yosano Akiko levde mellan 1878 och 1942.  Hon överförde berättelsen om Genij till ett nyare språk. Det berättas att hon var mycket radikal, hade 11 barn och när hennes man övergav henne och for till Paris så åkte hon helt sonika efter. Berättelsen om Genij har dock fortsatt att reproduceras som ett sätt att föra vidare kunskapen om tiden och kulturen och den har återberättats både som träsnitt, animerad film och manga.

Monica Braw

Erik Svendsen, RUC,  talade om att många klassiker blir filmatiserade. Cirka 85% av de filmer som fått en Oscar är baserade på böcker och nästan alla miniserier i USA är bearbetningar av böcker. Det är ett problem att unga litteraturstuderanden inte är så intresserade av klassikerna utan väljer litteratur som kommit ut under 2000-talet. De känner inte att den äldre litteraturen har något att säga dem.

Erik Harbo, Blicher Selskabet gjorde därefter en exposé över alla de filmer som baserats på böcker av Blicher.

Erik Edvardsen ”Klassikerne i Europa” talade om två författare som tidigt kom att ges ut i Europa, nämligen Asbjörnsen och Ibsen. Det har inte alltid varit självklart vilka böcker som kan intressera en läsekrets utanför det egna språkområdet. Ibsen själv ansåg att man måste vara norrman för att förstå t.ex. Peer Gynt, men japanerna betraktar den som typisk japansk!

Under rubriken ”Könsperspekivet på fornyelsen af klassiske temaer” betonade  Gunnel Furuland vikten av att läsa och att aktivera ungdomarna och stimulera deras intresse. Vi måste tro på kunskapens makt. Varför kan vi inte ha en litterär antikrunda? Hon hänvisade till Louise Vinge som menar att de litterära sällskapen är viktiga för att överbrygga klyftan mellan den akademiska litterturforskningen och de litterära sällskapen. Tyvärr har biblioteken fångats av nyhetsjakten och bibliotekarierna vågar inte tro att klassikerna är tillräckligt aktuella för en ung publik.  Gunnel påminde om att man kan gå in på litteraturbanken och söka på olika författare, även mer udda. Man lägger också in nationell dramatik  på www.dramawebben.se där även kvinnliga dramatiker är representerade.

Gunnel Furuland

Förlagsredaktör, lektor Anne Kristine Frandsen berättade om förarbetet inför utgivningen av ”Den kvindlige saga” (Vagn Lundbye). Som förläggare måste man ju väga in de ekonomiska aspekterna lika väl som de litterära. Att omdikta eddadikterna var ju redan gjort av Jensen, men det var ändå så attraktivt att försöka. Dessa starka kvinnor kallade på Lundbye så han kunde inte låta bli. Från början var hans tanke att skriva på prosa men det fungerade inte för honom. Stoffet fann sin form när han började skriva på samma sätt som han gjort i ”Det nordiske testamente”, blott med den skillnaden att kvinnorna nu blev huvudpersoner i sagorna.

Anne Kristine Frandsen

Georg Brandes som inspiratör för nordisk litteratur. Lektor Sue Berthelsen. Varje författare skapar sina föregångare. Medan Brandes betraktades med skepsis i sitt eget land dyrkades han av Freud och Mann. Långt fler i borgerligheten kunde läsa jämfört med andra samhällsklasser och man reste över gränserna och läste varandras litteratur. Frågan är vad vi i vår tid kan fokusera på – språkligt nyskapande förbereder oss på förändringar, men vi måste samtidigt hålla fast klassikerna. Viktig litteratur sätter problemen under belysning och läsningen av våra klassiker definierar oss. Vill vi förstå tyskarna bör vi t.ex. läsa Tomas Mann. Varje kultur insisterar på betydelsen av sin egen, och demokrati är inte enbart motsatsen till tyranni. Digitaliseringen, som kanske är den största revolutionen sedan Gutenberg upptäckte boktryckarkonsten, öppnar nya möjligheter för ökad förståelse för författarnas inbördes påverkan på varandra t.ex. genom att deras kommentarer till varandras verk, så som de framkommer i breven, nu kan analyseras.

Chefen för Ibsenmuseet, Erik Edvardsen, talade om Ibsens och Brandes förhållande till varandra. Brandes hade länge större genomslagskraft bland norska än bland danska läsare. Brandes lär ha yttrat till Ibsen att ”förargar ni danskarna så ska jag förarga norrmännen”. Han menade också att litteratur måste handla om något och att dansk litteratur vid den tiden inte handlade om någonting. Ibsen mötte oförståelse bland litteraturkritiker och han önskade bli mer folklig för att bli förstådd. De såg nog bägge på sig själva som en radikal förtrupp.

Författaren Lars Huldén avslutade dagen. Han konstaterade att författare skriver om andra författare. Kanske känner man ett behov att ta sig in i en annans ljuskägla. Det är också uppenbart att villkoren för olika äldre författare förändras. Medan Bellman inte har några problem med att fortsätta som klassiker har det gått betydligt sämre för Runeberg som efter andra världskriget blivit mindre och mindre uppmärksammad. Klassikerna är hjälplösa i händerna på sina uttolkare.

Lars avslutade eftermiddagens session med att läsa ett urval av sina egna dikter.

Efter middagen blev det gemensam sångstund med en repertoar hämtad ur de nordiska ländernas vistradition. Dessutom sjöng Morten Schønberg Sørensen visor av Bellman, som även danskarna betraktar som sin egen, till ackompanjemang på gitarr av Sören Sörensen.

Annonser

2 Responses to “Klassikerne og nutiden, lördag”


  1. 1 Søren Sørensen 23 augusti, 2011 kl. 11:32

    Han som sjöng Bellman och Taube och spelade piano, heter Morten Schønberg Sørensen, operasångare och konferencens tekniske arrangör via ”Schønberg MusikogRejser”


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s
Klicka för att prenumerera på DELS bloggen och därmed få information om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 19 andra följare

Annonser

%d bloggare gillar detta: